วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โลกศึกษากิจกรรมที่ 1


วิเคราะห์กรณีตัวอย่างในโฆษณาแพนทีน
1.        ปัญหาเกิดขึ้นที่ใด
=  ตัวของเขาเอง

2.        ปัญหาความขัดแย้งคือเรื่องใดบ้าง
= ไม่ยอมรับความสามารถของคนอื่น ลแกลัวคนอื่นทำได้ดีกว่า

3.        สาเหตุของความขัดแย้งคือสาเหตุใด
ค่านิยม คือ ไม่เชื่อ และยอมรับความสามารถของคนพิการหูหนวก

4.        ปัญหาความขัดแย้งเป็นความขัดแย้งประเภทใด
ความขัดแย้งด้านค่านิยม

5.      วิธีการแก้ไขความขัดแย้งใช้วิธีใด
= การไกล่เกลี่ย  คือ  มีบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางเข้ามาช่วยเหลือ แนะนำคู่กรณีในการเจรจาต่อรอง

6.       ระบุแต่ละขั้นในการจัดการความขัดแย้ง
ขั้นที่ 1  เผชิญกับความขัดแย้ง             
เป็นสิ่งแรกที่ผู้เกี่ยวข้องต้องกระทำ โดยการเผชิญหน้าจะต้องเลือกกระทำอย่างเหมาะสม รวบรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาแก้ไข
     ขั้นที่ 2  เข้าใจสถานภาพของแต่ละฝ่าย
                      จะทำให้การจัดการความขัดแย้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจและนำไปปฏิบัติ
ขั้นที่ ระบุปัญหา
                ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องพยายามที่จะให้ความชัดเจนหรือจะต้องระบุปัญหาร่วมกัน  โดยเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
ขั้นที่ แสวงหาและประเมิน
                ต้องการคำตอบหรือทางเลือกที่เป็นที่พอใจและยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย  คำตอบที่ได้ต้องปราศจากความรู้สึกเป็นศัตรู
ขั้นที่ตกลงและแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดไปใช้
                ประเมินทางเลือกที่สร้างขึ้น และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  ส่วนการทำข้อตกลงอาจทำในรูปของสัญญา
               
7.     สถานการณ์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ผลเป็นสถานการณ์ใด
=  ชนะ แพ้   มักเกิดจากการจัดการกับความขัดแย้งที่ผู้ขัดแย้งแข่งขันกัน  เพื่อบรรลุผลประโยชน์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น